Scholen

Breng een bezoek aan de Bijenhoff met de klas en laat leerlingen kennismaken met de diverse bewoners van de bijenkorf, bijen en hun functies. De leerlingen gaan in kleine groepjes de opdrachten en activiteiten langs.

Ook de leerkracht in het zonnetje!

Tijdens deze dag vinden we het belangrijk dat de leerkracht ook een fijne en ontspannen dag heeft. Doordat de kinderen onder begeleiding van een ouder in kleine groepjes over het terrein struinen heb jij als leerkracht de tijd om daar aan te sluiten wat jij leuk vindt, om lekker te relaxen in een van onze hangmatten of om met je collega(‘s) bij te kletsen onder het genot van een kopje thee/koffie en wat lekkers.

Tijdens deze activiteit leren de kinderen de bewoners van bijenkorf en hun functies kennen. De kinderen ontdekken de relatie tussen de bijen, hun omgeving en het nut en de noodzaak van de bij voor het eco-systeem en dus ook voor de mens!

De kinderen leren over de bewoners van de korf door zich mogelijk te verplaatsen in de taken van de bijen, zich te verwonderen over dit diertje en door te voelen, zien, horen, ruiken en proeven van het bijzonders dat de bij ons geeft. Bij de verschillende opdrachten wordt de kennis over bijen gekoppeld aan communicatieve vaardigheden en samenwerking en wordt er gewerkt vanuit onderzoekend en ervarend leren, waarbij de nieuwsgierigheid wordt geprikkeld en de ontdekkende houding van kinderen wordt gestimuleerd d.m.v. het inzetten van zoveel mogelijk zintuigen!

Kerndoelen

Een bezoek aan de Bijenhoff sluit aan bij de kerndoelen:

PO Kerndoel 39

De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu

 PO Kerndoel 40

De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.

 PO Kerndoel 41

De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

 PO Kerndoel 42

De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

 Po Kerndoel 44

De leerlingen leren bij de producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

Doelgroep

Groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs

Aanbod op maat voor:

groep 1/2/3
groep 4/5/6
groep 7/8