Franchise Formule

Om met bijen van Bijen & Zzooo te mogen werken moet de imker deelnemen aan onze franchiseformule. Dit bied de garantie dar alle imkers volgen dezelfde methodiek werken. Samen streven deze imkers naar gezonde sterke bijenvolken.

De franchise imker wordt door Bijen & Zzooo ondersteunt met materiaal en kennis.

Dit kunnen materialen zijn als:

Broedbakken

Raampjes

Zwermkasten

Bodems

Bevructhe Carnica koninginnen

In samenwerking met bijeninstituut Celle kan een monitoringsprogramma op Amerikaans vuilbroed en de varoamijt worden aangeboden.

Een franchise imker ontvangt van Bijen & Zzooo, Carnica volken op minimaal 8 bezette broedramen. De volken zitten in kunststofkasten (Segeberger). Bodems van deze kasten zijn genummert, bodem en volk blijven bij elkaar, Nummer van de bodem is het kenmerk van het bijenvolk en correspondeerd met het registratiesysteem.

Een franchise imker kan gebruik maken van het kennisnetwerk van Bijen & Zzooo, verder kan deze imker het overschot aan producten (honing en was) verkopen aan Stichting Bijen & Zzooo.

Bent u geïnteresseerd in onze franchiseformule en wilt u meer informatie dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.