Educatie

Er worden verschillende vormen van educatie geboden op verschillende niveaus.
Enkele voorbeelden zijn:

Ontwikkelen van leskisten voor lagere scholen

Aanbieden van lesbrieven aan middelbare en hogere scholen

Onderzoeksvragen neerleggen bij hoger- en wetenschappelijk onderwijs

Verder is er voor imkers de mogelijkheid voor het inwinnen van praktische informatie over bijen houden volgens een methode waarbij er veel aandacht is voor het bestrijden van varoa en Amerikaans Vuilbroed (AVB).