Imkerij Bijen & Zo

Op het terrein bevindt zich een bijencentrum met imkerij. Naast onderzoek naar de bij in Noord-Nederland, organiseren wij cursussen tot imker en verlenen we imkerij-diensten voor derden (bijv. honingslingeren). De imkerij is alleen op afspraak te bezoeken voor groepen en educatieve doeleinden. Onze bijenkasten staan op het speciale bijen-erf (niet toegankelijk voor publiek) en achter in het park. Het bijenras dat hier gehouden wordt is van een rustige soort. Mocht u onverhoopt toch gestoken worden en heeft u hulp nodig, dan kunt u zich melden bij onze medewerkers in het Parkrestaurant.

De missie van Bijen & Zo

De missie van Bijen & Zzooo is een bijdrage leveren aan het duurzaam herstel van de bijen- en insectenstand in (Noord-) Nederland.

Dit wil Bijen & Zzooo realiseren door:

Meer bijen in (noord) Nederland

Kennis over bijen en insecten

Oppervlak drachtplanten vergroten met een spreiding van drachttijd

Stichting Bijen & Zzooo wil haar doelen bereiken door op verschillende manieren informatie te geven over bijen en insecten. Er worden diverse recreatieve en educatieve programma’s aangeboden in en rond Frederiksoord maar ook op locatie van de aanvrager.

Bijen & Zzooo wil voor verschillende doelgroepen een passend educatief programma bieden om op een aantrekkelijke en laagdrempelige manier informatie over bijen en insecten door te gegeven. Door deze doelgerichte werkwijze gaat de problematiek rond insecten en met name de honingbij meer leven voor het grote publiek.

In overleg met gemeenten en provincie willen wij proberen om de aanplant van drachtplanten te stimuleren en zo te bevorderen dat de bij dichtheid per vierkante kilometer gaat groeien.

Om grote afstanden te kunnen overbruggen hebben insecten, linten (snelwegen) van drachtplanten nodig.

Op de lagere-, middelbare- en hogescholen gaat Stichting Bijen & Zzooo voorlichting geven over nut en noodzaak van bijen, immers: gedragsverandering begint bij kinderen.

Ook het bedrijfsleven kan een steentje bijdragen door bijenkasten te adopteren en op een gezamenlijk terrein te plaatsen. Deze volken kunnen worden verzorgd door lokale imkers, die zijn opgeleid door Stichting Bijen & Zzoo. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen werken deze imkers volgens een door Bijen & Zzooo ontwikkelde franchiseformule.

Organisatie

Stichting Bijen & Zzooo is een organisatie die is opgericht om een ideëel en maatschappelijk doel te verwezenlijken namelijk meer:

Wilde- en honingbijen en hommels

Drachtplanten

Educatie en voorlichting

Bijen & Zzooo heeft geen winstoogmerk, gegenereerde inkomsten worden gebruikt om de doelen te realiseren. Deze doelen kan Bijen & Zzooo niet alleen verwezenlijken, dit kan alleen in samenwerking met verschillende organisaties, instellingen, bedrijven en overheden. Bijen & Zzooo wil ook als intermediair functioneren om haar doelen te realiseren. Alleen met vereende krachten en een breed draagvlak kunnen de doelen worden gerealiseerd.

Wilde -, honingbijen en hommels worden geholpen door het planten van één drachtplant of het adopteren van honderd bijenvolken, elke bijdrage is voor het realiseren van de doelen even waardevol en draagt bij aan een leefbaarder Wereld voor iedereen.