Drachtplanten

Bijen en andere insecten bestuiven natuurlijk ook niet cultuurgewassen, planten in hun natuurlijke omgeving.  Door het bestuiven van niet cultuurgewassen zijn bijen en insecten een onmisbare schakel in ons ecosysteem.

Bij drachtplanten kan worden gedacht aan bijv. paardenbloemen, klaproos, knolboterbloem, fluitenkruid, bramen, frambozen, wilg, klaver, verschillende heester, enz. Voor bijen en insecten is de variatie in  drachtplanten belangrijk. De  bloeitijd van de planten overlappen elkaar maar kunnen ook erg verschillen  zodat er over een lange periode altijd pollen en nectar beschikbaar is.

Het is algemeen bekent dat ook de diversiteit in (dracht)planten achteruit gaat. Hierdoor zijn er periodes waarin er voor bijen en insecten onvoldoende stuifmeelpolen en nectar voorhanden is. Zij moeten dan al hun reserves voor de winter aanboren, het broednest verkleinen , waardoor zij het risico lopen tijdens de winterzit te sterven. Periodes met minder of geen aanbod van nectar en stuifmeelpollen betekent dat er grote gebieden ontstaan waar geen bloeiende planten staan. Het gevolg is ook dat insecten niet kunnen migreren, zij raken geïsoleerd waardoor zij op die plek uitsterven.

Bijen & Zzooo gaat voorlichting geven over nut en noodzaak van drachtplanten voor bijen en insecten.  Er worden verschillende doelgroepen benadert als: scholen, agrarische natuurverenigingen, gemeenten, bedrijven, provincie, parkmanagement, buurtverenigingen, enz. Met deze aanpak kan op verschillende manieren aan het probleem worden gewerkt. Hierdoor ontstaan mozaïeken van drachtplanten in het landschap die door linten van drachtplanten met elkaar worden verbonden.

Als iedereen een steentje bijdraagt hebben bijen en insecten een beter bestaan in Nederland en wij een vrolijk bloeiende leefomgeving.